Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/5543
386 views • March 29, 2022

Biden Administration Might Close 2 NYC VA Hospitals

NTD News
NTD News
A plan from the Biden administration to close veteran health administration hospitals and outpatient clinics is meeting opposition from both Democrats and Republicans. It would close three hospitals, two of them in New York City.
Comment 0