Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
13 views • November 14, 2022

I wrote a song to celebrate my NEW LIFE!

Feng E
Feng E
Guitar: @LAVA MUSIC Blue Lava LAVA MUSIC official - https://shence.lavamusic.com/t/GB LAVA MUSIC Instagram - @lavamusicofficial LAVA MUSIC YouTube - https://www.youtube.com/c/LAVAMUSICOFFICIAL #LAVAMUSIC #BLUELAVA #LAVAME #SMARTGUITAR #LAVAGUITAR Check out my new EP https://share.amuse.io/track/feng-e-14 EG: @Paoletti Guitars S.R.L Amp: S.L Amp OD: BK Butler Tube Driver Strings and Picks: @Ernie Ball Mics: @sE Electronics RNT EQ Plug-in: @FabFilter Feng E’s tabs: https://www.musicnotes.com/sheet-music/artist/feng-e PayPal tip jar: mahua7714@gmail.com bitcoincash: 3MFX4tM6SGW8KgSyZGUJpvTbr4hstTCZvH Become my Patreon supporter: https://www.patreon.com/fenge Feng E’s fan page https://www.facebook.com/FengEOfficial Feng E"s Instagram https://instagram.com/fengeofficial?r=nametag
Show All
Comment 0