Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
18 views • October 4, 2022

劉仲敬1001精華片段:連任再連任!中共黨內政治菁英升遷受阻?習近平連任後 自製新雷區新政治危機

主持人: 張宏林 時事議題:習近平迎第三任權力顛峰 20大布局看點 反習勢力政治大清洗 瓦解老人干政 習進平自己做主20大 老黃俄退出中共黨核心 中國重回帝制 習近平不像領袖像皇帝 20大大勢底定 無人抗衡 習近平真皇帝 無接班人成最大危機 習近平3連任登權力頂端 媲美毛時代 獨裁最高峰 台灣危險了 中國崛起與世界為敵 資源耗盡 經濟衰退 窮兵黷武恐俄羅斯化 來賓: 旅美作家 劉仲敬 #明居正#劉仲敬#回覆網友#塔西陀悖論#20大#舊制度大革命 #2022台灣政策法#無人機#台海第一槍#台海危機#中共軍演#海空戰略縱深#台灣優勢#臺灣關係法#美中#李克強#普京#習近平 #美中對抗#小粉紅#玻璃心#疑美論#薄熙來#新華社#俄烏戰爭 #俄羅斯#烏克蘭#文革#基輔##大饑荒#中共調停#俄烏談判#印度 #車諾比#油價#可口可樂#貝里斯#布蘭特原油#賑濟烏克蘭#北約 #歐盟#拜習視訊通話#停火協議#土耳其總理#上海封城 每星期三.六晚間七點推出 請按讚.分享加訂閱!!!
Show All
Comment 0