ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
94 views • September 22, 2022

US Banks to Leave China if Beijing Invades Taiwan

NTD News
NTD News
At a House hearing on Wednesday, leaders from JP Morgan, Bank of America, and Citigroup promised to follow calls from Washington and pull out of China if Beijing was to attack Taiwan.
Comment 0