Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
546 views • January 24, 2022

📍Mannen, Lofoten - Norway🇳🇴

Endless Adventure
Doing this hike in Lofoten was truly amazing, all by ourselves, the sun stopped by and at that exact moment we felt so much happiness and gratitude☀️ Credit: @eliasandkajsa - https://www.instagram.com/eliasandkajsa/
Show All
Comment 0