Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
198 views • June 22, 2022

通報細節藏真相!唐山是洗錢聖地、直通澳門賭場?唐山管控,連蒼蠅都飛不進;河北省打假新聞,原來有內幕;輾壓視頻造假,我來闢謠。|薇羽看世間 第499期 20220621

薇羽看世間
薇羽看世間
🙏感謝在至暗時刻,與我們同行! 訂閱,點贊,轉發和留言,支持正義之聲! ☕捐助薇羽: https://weiyuksj.com/asp-products/alidonate/ 🔥大家好,向各位推薦章天亮老師的《中華文明史》(上、下)兩本書。 在中共奪取政權七十餘年間,中華文明遭遇了滅頂之災。幸運的是,有形的器物儘可以毀滅,而無形的精神仍然散落在民間。章天亮老師以獨特的角度,以學術的方式,重新講述中華文明給華人世界帶來的文化傳承。剝極必復,否極泰來,總有一天,中華文明將在去中共化之後,重建華人道德和文化自信。 大家可以點擊下面的購買連結,通過薇羽的優惠碼購買可以享受8折優惠。 https://tianliangalliance.org/product 優惠碼: Weiyu20 視頻製作:薇羽團隊 歡迎給我們爆料或推薦好的故事和文章, 📮電郵: weiyuksj@gmail.com 💻網站: https://weiyuksj.com/ 🔥副頻道: https://www.youtube.com/c/薇羽時光 🔥 優美客新頻道:https://www.youmaker.com/c/weiyuksj 📣電報通知群:https://t.me/weiyu123 🌍電報聊天群 : https://t.me/weiyuksj 🔥推特: https://twitter.com/weiyuksj1 🔥臉書: facebook.com/weiyuksj 🔥rumble: https://rumble.com/c/c-328775 🔥LBRY : https://odysee.com/@weiyuksj:1?r=5XuKTtiqcjkWGs9FAp7DcbM9wYR5ek64 🔥Safechat: https://safechat.com/channel/2785068042965897216 🔥免翻牆鏈接:https://abcd3.cf/category/political/weiyu/ 加密貨幣捐助方式: Nexus 麟社: 用戶名:chenweiyu123:default 8BctdXKo56HvPiacEc6orGhKzBk3YHTkXGSv4HYxxzcf3KMnYXf 訂閱我們的頻道後,別忘了開啟小鈴鐺! 加入會員: https://www.youtube.com/channel/UCpG17Giz_CLK0jWLPG9O5Kw/join
Show All
Comment 0