Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9515
1,323 views • June 22, 2022

Bill Cosby Found Liable in Civil Case For Sexual Assault in 1975

NTD News
NTD News
A California jury on Tuesday found comedian Bill Cosby was liable for sexually assaulting a woman at the Playboy Mansion in 1975 when she was a teenager.
Comment 0