Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9259
949 views • June 23, 2022

Cosby Guilty of Emotional Distress Damages

NTD News
NTD News
Bill Cosby was found guilty once again of sexual assault. The civil trial awarded the plaintiff half a million dollars for emotional damage. The case stems back to a meeting almost 50 years ago.
Comment 0