Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
13 views • September 29, 2022

義大利女總理梅洛尼為什麼被認為是極右翼?美國和中共為什麼都不希望她當選?她和川普有共同的理念。|薇羽看世間 第546期 20220929

薇羽看世間
薇羽看世間
🙏感謝在至暗時刻,與我們同行! 訂閱,點贊,轉發和留言,支持正義之聲! ☕捐助薇羽: https://weiyuksj.com/asp-products/alidonate/ 視頻製作:薇羽團隊 歡迎給我們爆料或推薦好的故事和文章, 📮電郵: weiyuksj@gmail.com 💻網站: https://weiyuksj.com/ 🔥副頻道: https://www.youtube.com/c/薇羽時光 🔥 優美客新頻道:https://www.youmaker.com/c/weiyuksj 📣電報通知群:https://t.me/weiyu123 🌍電報聊天群 : https://t.me/weiyuksj 🔥推特: https://twitter.com/weiyuksj1 🔥臉書: facebook.com/weiyuksj 🔥rumble: https://rumble.com/c/c-328775 🔥LBRY : https://odysee.com/@weiyuksj:1?r=5XuKTtiqcjkWGs9FAp7DcbM9wYR5ek64 🔥Safechat: https://safechat.com/channel/2785068042965897216 🔥免翻牆鏈接:https://abcd3.cf/category/political/weiyu/ 加密貨幣捐助方式: Nexus 麟社: 用戶名:chenweiyu123:default 8BctdXKo56HvPiacEc6orGhKzBk3YHTkXGSv4HYxxzcf3KMnYXf 訂閱我們的頻道後,別忘了開啟小鈴鐺! 加入會員: https://www.youtube.com/channel/UCpG17Giz_CLK0jWLPG9O5Kw/join
Show All
Comment 0