Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11908
45 views • October 4, 2022

Baseball Historian Debates New Rule Changes

NTD News
NTD News
MLB rule changes for next season include a pitch clock, a limit on the number of pickoff attempts by the pitcher, and a ban on defensive shifts. Baseball historian and book author Daniel Levitt weighs in on the new baseball rule changes for 2023.
Comment 0