เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
714 views • November 11, 2021

GRWM + Answering Relationship & Friendship Q's!

Beauty Within
Beauty Within
It's time to look cuuuuute! Today Fel & Ro do their skincare and makeup routines, according to a specific 'date' event they'd have planned? Are you more of a chill coffee shop person, or a 5-star restaurant kinda gal? As they get themselves ready, they'll also be answering the questions you guys sent in about friendships and relationship questions!! 🔅Visit our Shop: https://bwth.in/shop Get 10% off our Shop when you sign up for email + SMS updates: https://bwth.in/10off * US only Or just sign up for email updates: https://bwth.in/newsletter ---------------------------- Watch Our Latest Video: https://bwth.in/latestvids New episodes released weekly, SUBSCRIBE here! 💧https://bwth.in/subscribe Don't be a stranger 👻: Instagram: https://bwth.in/ig Facebook: https://bwth.in/fb Reddit: https://bwth.in/reddit Felicia's IG: https://bwth.in/igfel Rowena's IG: https://bwth.in/igro Blog: https://bwth.in/blog For a full list of our recommended products: https://amzn.to/2wrRzHG ---------------------------- Why watch just one, check out our other vids, hehe: Interviews with cool peeps: 🎈Glow Recipe (Christine and Sarah): https://bit.ly/2rQhQ0w Acne: 🎈Day + Night Routine: https://bit.ly/2MMatP0 🎈3 Foods to Avoid for Clear Skin: https://bit.ly/2u9VCHA 🎈Routine for Acne + Hyperpigmentation: https://bit.ly/2FdBmHm ---------------------------- P R O D U C T M E N T I O N S ---------------------------- Beauty Within explores the world of skincare, beauty and wellness. For business inquiries: collab@beautywithin.com ---------------------------- © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0