เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
400 views • December 28, 2021

Wonder Woman [1984] Full (2020) Claten+ Movie| Starring Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig

ISBT TALENT
ISBT TALENT
𝐂𝐥𝐚𝐭𝐞𝐧+ Dispense Wonder Woman A 1984 Movie From Warner Presenting In 1984, after saving the world in Wonder Woman (2017), the immortal Amazon warrior, Princess Diana of Themyscira, finds herself trying to stay under the radar, working as an archaeologist at the Smithsonian Museum. With the memory of the brave U.S. pilot, Captain Steve Trevor, etched on her mind, Diana Prince becomes embroiled in a sinister conspiracy of global proportions when a transparent, golden-yellow citrine gemstone catches the eye of the power-hungry entrepreneur, Maxwell Lord. Now, as a dear old friend from the past miraculously enters the picture, and Barbara Minerva, Diana's insecure gemologist colleague gives in to desire, suddenly, deceit, greed, and false promises catapult Maxwell into the limelight. More and more, cataclysmic events push the world to the brink, and emotionally vulnerable Diana must address a cruel dilemma. Can mighty Wonder Woman save humankind once again? 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗿 : Claten+Network 𝗢𝘄𝗻𝗲𝗿: Marvel Studios (presents) 𝗥𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱: (Hungary) 1 April 2021 𝐃𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 2:31:07 𝗥𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴𝘀: PG-13 𝗖𝗮𝘀𝘁: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱: Patty Jenkins 𝗪𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿: Patty Jenkins, Geoff Johns, Dave Callaham(screenplay by) 𝗚𝗲𝗻𝗿𝗲𝘀: Action, Adventure, Fantasy 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁: Cten+ Help Center 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐂𝐥𝐚𝐭𝐞𝐧+ 𝐂𝐥𝐚𝐭𝐞𝐧+ 𝐈𝐬 𝐀 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞, 𝐇𝐨𝐫𝐫𝐨𝐫 & 𝐅𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐲 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐎𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞 𝐖𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐎𝐟𝐟𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐫𝐲 𝐇𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬, 𝐓𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐡𝐨𝐰 & 𝐊𝐢𝐝𝐬 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐓𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐎𝐧 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐓𝐡𝐚𝐭 𝐍𝐞𝐞𝐝 𝐇𝐞𝐥𝐩 𝐈𝐧 𝐆𝐫𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐓𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝. 𝐎𝐮𝐫 𝐌𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐈𝐬 𝐓𝐨 𝐆𝐫𝐨𝐰 𝐀𝐬 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲, 𝐎𝐧𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 & 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞.
Show All
Comment 0