Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
879 views • February 2, 2022

特斯拉召回5.4萬輛車 停用滾動停車功能|今日加州

特斯拉召回5.4萬輛車 停用滾動停車功能 特斯拉「FSD自動駕駛系統」的「滾動停車」功能,能讓汽車在沒有來往車輛和行人時,能緩慢通過有停止標誌的路口。週二(2月1日),有消息顯示,這個功能即將被停用。 美國安全監管機構週二(2月1日)發布召回文件,指出特斯拉將通過網路軟件更新,禁用「FSD自動駕駛系統」的「滾動停車」功能。 這項功能允許特斯拉汽車,以每小時5.6英里的速度,通過有雙向停車標誌(Stop Sign)的十字路口。 根據美國國家公路交通安全管理局的召回通知,特斯拉將召回共計53822輛Model S、X,和Model 3以及Model Y汽車。(2016-2022年的Model S和Model X、2017-2022年的Model 3,以及2020-2022年的Model Y汽車。) 召回消息傳出後,特斯拉股價盤前上漲0.2%。 美國國家公路交通安全管理局警告稱,車輛沒有完全停止,通過十字路口時,碰撞風險可能會增加。 #特斯拉汽車 #FSD自動駕駛系統 #滾動停車 #美國國家公路交通安全管理局 #ModelS #停止標誌 #ModelY #特斯拉 #特斯拉股價 #十字路口碰撞風險 #雙向停車標誌 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0