Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,098 views • June 16, 2022

Canada Barring Huawei and ZTE from 5G network

NTD News
NTD News
After announcing its intent to ban Chinese telecom Huawei and ZTE, The Canadian government introduced a bill this week to bar Huawei and ZTE from the country’s 5G network.
Comment 0