ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11926
161 views • September 21, 2022

DOJ Charges 47 for $250 Million Pandemic Aid Fraud

NTD News
NTD News
The Justice Department is charging 47 people for what they say was the biggest pandemic fraud scheme. Those who were charged allegedly stole $250 million from a federal children's food program.
Comment 0