ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11926
49 views • September 22, 2022

Senators Investigate Cause for Border Influx, More Venezuelans Crossing

NTD News
NTD News
Venezuelans surpassed Guatemalans and Hondurans to become the second-largest nationality after Mexicans to cross the U.S. border illegally. Some GOP senators wrote a letter to Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas saying they want to investigate if the record-high overall number of illegal immigrants crossings the border is connected to sanctuary jurisdictions.
Show All
Comment 0