Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
472 views • February 21, 2021

Synthony Taranaki

Auckland Symphony Orchestra conducted by Peter Thomas at Synthony Taranaki, January 2021. Subscribe to the ASO channel for more: https://www.youtube.com/c/AucklandSymphonyOrchestra?sub_confirmation=1
Show All
Comment 0