Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9245
934 views • June 25, 2022

NHL Stanley Cup Finals: Game 5

NTD News
NTD News
Friday night in the NHL, Colorado can claim the Stanley Cup with a win over two-time defending champion Tampa Bay. The Avalanche won Game 4, Wednesday night, in overtime with a goal by Nazem Kadri.
Comment 0