Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/12038
85 views • October 4, 2022

Jay Richards: California Law a Direct Affront to Rights of Parents in Other States

NTD News
NTD News
The Heritage Foundation's senior research fellow Jay Richards warned about a new California law. He told NTD the law enables courts to wrest custody from parents in other states who resist gender-transition treatment for their children.
Comment 0