เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
582 views • December 29, 2021

IMPROVE YOUR COPPERPLATE | COPPERPLATE VARIATIONS X PAUL ANTONIO - PART 8

Calligraphy Masters
@PAScribe - The more you look the more you see. The more you see the less you seem to be able to achieve. I keep coming back to the fact that there is SO much to see in these 17th century letterforms AND the doing increase in complexity because the nibs today at so much finer that minute variations in shape and approach can dramatically alter the direction of the following strokes as well and the internal space of the letter you are aiming for to execute. I hope the commentary on my approach is giving you some insight in these letters. I would love to hear your thoughts on the commentary and how it is helping you approach these letters. This will be an ongoing series to help get you interested in the shapes we have in English Roundhand but also in the hopes that it will encourage you to do some historical research. Ink - Tom Norton’s Walnut Ink Nib - Hunt22B Paper - London Graphic Centre Layout Paper Grid - PAScribe Grid Follow Paul Antonio: Instagram: https://www.instagram.com/pascribe/ New Merch out: https://www.calligraphymasters.com​/store/ Calligraphy Masters: https://www.instagram.com/calligraphymasters/ Calligraphy Masters Challenges: https://www.instagram.com/calligraphymasterschallenges/ NIBS PODCAST: https://www.instagram.com/nibspodcast/ MILEN1ST: https://www.instagram.com/milen1st/ ARKON MOUNTS: https://www.arkon.com/ - 20% OFF with code CALLIGRAPHYMASTERS Supplies, Podcast and more: https://linktr.ee/calligraphymasters/​ SUBSCRIBE WITH THE BELL ICON #CalligraphyMasters #Copperplate #ImproveYourCopperplate
Show All
Comment 0