Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
152 views • August 16, 2022

Palestinian Gunman Wounds 8 in Jerusalem Shooting, Including 5 Americans

NTD News
NTD News
At least eight people, including five Americans, were wounded in Jerusalem when a gunman opened fire at a bus on Aug. 14. Two people were in critical condition, including a pregnant woman.
Comment 0