Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
93 views • November 3, 2022

North Korean Missile Lands Off South Korean Coast

NTD News
NTD News
North Korea fired at least 17 missiles into the ocean and one of them landed less than 37 miles off South Korea's coast. The incident prompted South Korea to issue rare air raid warnings and launch its own missiles in response.
Comment 0