Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
330 views • February 2, 2022

加州全民醫保提案夭折 民眾賦稅暫時不變|今日加州

週一(31日),加州AB 1400號全民醫療保障提案,因為沒有在截止期限前獲得州眾議院投票表決,已被永久擱置。 #全民醫保 #加州醫療保險 #加州醫療提案 #AB1400 #AshKalra #加州眾議院 #加州稅收 #收入稅收 #公民醫療保險 #政府保險 #醫療保障 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0