ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/7293
1,061 views • May 23, 2022

Biden Commits to Defending Taiwan From China

NTD News
NTD News
President Joe Biden on Monday condemned any possible attack on Taiwan from China. He says the U.S. is committed to standing with other nations in preventing any attack from happening.
Comment 0