Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,328 views • April 26, 2021

Totoro Theme 《龍貓主題曲》 宮崎駿動畫 - 久石讓 大提琴六重奏 Cello Sextet 『Cover by YoYo Cello』

YoYo Cello
YoYo Cello
這次採用前段兩種不同的風格來詮釋這首經典的宮崎駿動畫 龍貓主題曲,並且改編成古典版本,全部以大提琴重奏方式來詮釋,大提琴堆疊的效果讓你感受不一樣風情的龍貓,接下來下一個版本是龍貓組曲串燒系列,也請大家持續關注我!並祝大家新年快樂! *此版本因低音多,使用耳機或好一點的音響可以聽到比手機更好的細節* 喜歡我的影片可以幫我點讚留言分享喔! 更多 吳登凱 YoYo Instagram: https://www.instagram.com/yoyo_cello/​ Facebook : https://www.facebook.com/yoyocello/ 如果您有餘力,請贊助我讓我有更多資源可以做出更好的音樂分享給更多人欣賞! (歐付寶支付) https://payment.opay.tw/Broadcaster/Donate/BCAFF9E9D687672949A6A3D73A281151 (PayPal) https://www.paypal.com/paypalme/wuyoyocello?locale.x=zh_TW 各式演出邀約請私訊instagram或email我的信箱: yoyo132365@yahoo.com.tw Cellist: YoYo Video taken and edit by: Santon. W If you do like my video, Don't forget to subscribe my channel and switch on the notification bell🔔 More information about YoYo: Instagram: https://www.instagram.com/yoyo_cello/​ Facebook: https://www.facebook.com/yoyocello/ For any performances invitation, please do inbox my Instagram or email me at: yoyo132365@yahoo.com.tw If you have spare time / more resources, please sponsor me so that I have more resources to make better music! (Opay pays): https://payment.opay.tw/Broadcaster/Donate/BCAFF9E9D687672949A6A3D73A281151 (PayPal): https://www.paypal.com/paypalme/wuyoyocello?locale.x=zh_TW
Show All
Comment 2