ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
286 views • March 16, 2023

¿Qué se oculta tras la crisis de los bancos en EE. UU.? ¿Una demolición controlada del sistema?

En Primera Plana
¡Hola Gente Libre! Bienvenidos a la entrega 560 de 'En Primera Plana' de la NTD.
Comment 0