אנו משתמשים בעוגיות כדי להבין כיצד אתה משתמש באתר שלנו וכדי לשפר את חווייתך. זה כולל התאמה אישית של תוכן ופרסום. על ידי המשך השימוש באתר שלנו אתה מקבל את השימוש שלנו ב- Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
37 views • January 27, 2023

"C'est dans la fissure que peut entrer la lumière" --- Rencontre avec Mme Dominique Brustlein-Bobst

Nouvel Angle
Nouvel Angle
"C'est dans la fissure que peut entrer la lumière" --- Rencontre avec Mme Dominique Brustlein-Bobst La souffrance du monde, aujourd’hui, provoque en tout un chacun un certain degré de stress. Aux yeux de Madame Brustlein-Bobst, administratrice de sociétés et philanthrope, la démarche altruiste, pour autant qu’elle s’accompagne d’action, est le seul moyen d’évacuer les tensions. Le service au nom de tous les êtres humains est aux yeux de cette mère de quatre enfants, la vraie noblesse, celle qui permet au corps et à l’esprit de s’élever spirituellement, celle qui permet à tout un chacun de trouver la paix intérieure, et d’être constamment dans la joie, libre de tout souci. Restons connectés ! 🌟 Soutenez-nous sur Patreon : https://www.patreon.com/laetitianouvelangle 🌟 Youmaker : https://www.youmaker.com/channel/c761a99f-3488-442a-819f-8826db5aa645 🌟 Facebook : https://www.facebook.com/ntdfrancais 🌟 Twitter : https://twitter.com/NTDTVFrance 🌟 Instagram : https://www.instagram.com/laetitia_nouvel_angle/ 🌟 Telegram : https://t.me/nouvelangle
Show All
Comment 0