เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
825 views • October 25, 2021

Most Dangerous Road & Highland Villages | NC500 Vanlife

Travel Beans
Travel Beans
Learn a language with native-speaking teachers on Lingoda! 7 Day Free Trial: https://bit.ly/TravelBeansxLingoda Get 30% off your 1st month with our code: BEANS30 Most Dangerous Road (Applecross) & Highland Villages | NC500 Vanlife This Scotland vanlife vlog is the last on our nc500 series with great food, highland villages, and incredible scenic roads. We started the day in Ullapool and think it's worth visiting, just for the Seafood Shack and its close proximity to the Corrieshalloch Gorge. We then go on one of the UK's most dangerous roads on the way to Applecross, the Bealach na Ba. We also visit the best Highland villages with Plockton, Torridon & Shieldaig our personal favorites. The North Coast 500 has been our favorite road trip to date and a perfect test for van life. Luckily it is not the end of the Scotland series as next week we head to the Isle of Skye. #Lingoda202110 Be sure to hit that notification bell to be notified of future content coming soon! 🔔 ⭐ Come Say Hello! ▹Facebook: https://facebook.com/TravelBeans ▹Instagram: https://instagram.com/travel_beans ⭐ EQUIPMENT WE USE: Our Drone: https://geni.us/beansdrone Our Camera: https://geni.us/beanscamera Our Lenses: Wide - https://geni.us/beansmainlens Tight - https://geni.us/beanslonglens Microphone - https://geni.us/beansmic GoPro - https://geni.us/beansgopro Small Tripod - https://geni.us/beanstripod1 Big Tripod - https://geni.us/beanstripod2 Laptop - https://geni.us/beanslaptop ⭐ SERVICES WE USE: ▹Where We Find Our Music (Epidemic Sound) - http://share.epidemicsound.com/travelbeans ▹Helpful YouTube Tools (TubeBuddy) - https://www.tubebuddy.com/TRAVELBEANS ▹Teach English Online & Earn Money - https://www.cambly.com/en/tutors?referralCode=emma145 ▹Travel + Medical Insurance For Nomads (SafetyWing) *Now Includes COVID-19 Coverage* Nomad Insurance: https://www.safetywing.com/?referenceID=24739299 Remote Health: https://safetywing.com/remote-health?referenceID=24739299 ▹SkyRoam Personal WiFi - https://www.skyroam.com/?rfsn=2382845.b5fb86 ▹AirBnB - Get up to £50 off your first trip https://www.airbnb.co.uk/c/emmac439?referral_share_id=82385d5f-479b-40ca-9a7b-cb61b3ddfe8e NOTE: Some of these may be affiliate links, which means when you buy something we may receive a small commission. There is no additional charge to you, and it really helps to support us - so thank you! :) ⭐ About Travel Beans: Welcome to the official Travel Beans YouTube channel! On this channel, you’ll find a variety of travel and vlog content, in which you’ll see us in places like Thailand, Japan, USA, Slovenia, and more. In 2017 we left home with just £500 in our bank account and a dream to make a sustainable travel lifestyle happen! We are now living our dream as digital nomads and want to inspire you to create your own story, whatever it may be! After 5 years of aimless, yet enjoyable, backpacking around the world we found ourselves in New York City battling with depression. At this point, we decided to go home and confront this problem head-on. After 6 tough months at home we decided to go away again, but this time with a goal in mind.. to turn travel into a lifestyle. Our time spent battling depression has influenced our outlook on life dramatically! We are now traveling the world in search of what makes us happy. In our vlogs, we talk openly and honestly about our travel experiences, the digital nomad life and depression. We hope our videos can help to inspire you to create a life that makes you happy! ⭐ Make sure to Subscribe to our channel for more videos like this one! ⭐
Show All
Comment 0