Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/12038
16 views • September 30, 2022

Kentanji Brown Jackson Formally Takes Her Seat

NTD News
NTD News
Supreme Court Justice Ketanji Brown Jackson was sworn in on Sept. 30 in a traditional ceremony. President Joe Biden, Vice President Kamala Harris, and their spouses attended.
Comment 0