ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
31 views • March 20, 2023

TSMC Founder Supports US Efforts in Slowing China’s Microchip Development

NTD News
NTD News
The founder of Taiwanese microchip giant TSMC is showing support for the U.S as it works to slow China's advances in the cutting-edge industry, but he's also voicing concerns about some unintended consequences.
Comment 0