ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11886
107 views • September 24, 2022

Decades-Old Landfill Still Serving Southern California Community

NTD News
NTD News
One landfill in Southern California takes in 1,000 tons of trash daily, and at one point, they’ll reach capacity and cease operations. But they’re open now, and business is thriving.
Comment 0