เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
148 views • August 9, 2022

Biden’s Deeper Police Motive | Activate America

The John Birch Society
Sometimes YouTube censors our videos. Help the freedom movement and subscribe to: The JBS Rumble Channel: https://rumble.com/c/c-583457 The JBS YouMaker Channel: https://www.youmaker.com/channel/e11aadba-e094-48ff-a4c6-21ab3e6cfee8 Many have been screaming to “Defund the Police”. Others, like President Biden, want to fund the local police with federal dollars. Both of these schemes would lead to federal control over local police. Remember, what the federal government pays for, it controls. It’s vitally important to maintain local control of our local police. Learn more about our action project, “Support Your Local Police” or SYLP. Action Items: 1) Like and share this video with others. 2) Apply for JBS membership and get involved: https://jbs.org/join/ 3) Learn more about “Support Your Local Police” or SYLP: https://jbs.org/sylp/ 4) Use the SYLP Committee Manual to start your own committee. https://jbs.org/assets/pdf/Support-Your-Local-Police-Start-Up-Manual.pdf 5) Fill out the SYLP Committee Formation Report to help you get started. https://jbs.org/assets/pdf/SYLPCommitteeFormationReport.pdf ▶️ More Related Videos - Dangerous New Con-Con Proposal | Activate America. https://youtu.be/I0CpReE5rtg - Arming Today’s Patriots | Activate America. https://youtu.be/cpwpw0Mlu3s - Exposing Marxist Dr. King | Activate America. https://youtu.be/6FCc1opWcXM LIKE THE JOHN BIRCH SOCIETY AND WANT TO GET INVOLVED? HERE ARE SOME NEXT STEPS! 🇺🇸 Become a Member https://www.jbs.org/join 📧 Free E-Newsletter https://jbs.org/subscribe/ 💰 Donate to Help Keep our Videos Free https://jbs.org/donate/ 📺 Subscribe to our YouTube Channel https://bit.ly/2BJiEpx 📲 Let's Connect! - https://www.facebook.com/JohnBirchSociety/ - https://twitter.com/the_jbs - https://www.instagram.com/johnbirchsociety/ - https://rumble.com/c/c-583457 - https://parler.com/profile/JohnBirchSociety/posts?mc_cid=06f85b0f3c&mc_eid=e6d28635bc - https://mewe.com/i/httpsjbsorg - https://gab.com/JohnBirchSociety?mc_cid=06f85b0f3c&mc_eid=e6d28635bc 📺 The New American YouTube https://bit.ly/2S8EBE1 - https://parler.com/profile/TheNewAmerican/posts?mc_cid=06f85b0f3c&mc_eid=e6d28635bc #SupportYourLocalPolice, #SYLP, #Biden,
Show All
Comment 0