Wir verwenden Cookies, um zu verstehen, wie Sie unsere Website nutzen, und um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Dies beinhaltet die Personalisierung von Inhalten und Werbung. Mit der weiteren Nutzung unserer Seite akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies, die Datenschutzrichtlinie und die Nutzungsbedingungen Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,998 views • May 5, 2021

Sound of Raining《落雨聲》江蕙 cello cover 大提琴演奏 『cover by YoYo Cello』

YoYo Cello
YoYo Cello
《落雨聲》 曲:周杰倫 詞:方文山 大提琴:吳登凱 YoYo 鋼琴:蔡馥伃 Fuyu 落雨聲為台灣歌壇天后江蕙於1999年原唱的一首台語流行音樂,收錄於《半醉半清醒》專輯中。本曲由周杰倫作曲、方文山作詞,同時亦為兩人發跡前賣出的第一首知名作品,還作為《白鷺鷥的願望》之插曲。 這首也是江蕙非常代表的演唱作品之一,網路上也可以看到很多不同樂器演奏的版本,這次再次使用純鋼琴跟大提琴演奏這首經典懷舊老歌江蕙 《落雨聲》,希望大家會喜歡。 這次再次感謝蔡馥伃 Fuyu協助錄製鋼琴伴奏。 |落雨聲 若親像一條歌 lo̍h-hōo-siann, ná-tshin-tshiūnn tsi̍t-tiâu kua |誰知影 阮越頭毋敢聽 siáng tsai-iánn, gún ua̍t-thâu m̄-kánn thiann |異鄉的我 一个人起畏寒 ī-hiong ê guá, tsi̍t-ê lâng khí uì-kuânn |寂寞的雨聲 捶阮心肝 siok-bo̍k ê hōo-siann, tuî gún sim-kuann |人孤單 像斷翅的鳥隻 lâng koo-tuann, tshiūnn tn̄g si̍t ê tsiáu-tsiah |飛袂行 敢講是阮的命 pue buē kiânn, kám-kóng sī gún ê miā |故鄉的山 永遠攏徛佇遐 kòo-hiong ê suann, íng-uán lóng khiā tī hia |阮的心情只有講予山來聽 gún ê sim-tsiânn, tsí-ū kóng hōo suann lâi thiann |來到故鄉的海岸 lâi-kàu kòo-hiong ê hái-huānn |景色猶原攏總無變化 kíng-sik iu-guân lóng-tsóng bô piàn-huà |當初離開是為啥 tong-tshoo lī-khui sī uī siánn |你若問阮阮心肝就疼 lí nā mn̄g gún, gún sim-kuann tiō thiànn . |你若欲有孝序大毋免等好額 lí nā beh iú-hàu sī-tuā, m̄-bián tán hó-gia̍h |世間有阿母惜的囡仔上好命 sè-kan ū a-bú sioh ê gín-á siōng hó-miā |毋通等成功欲來接阿母住 m̄-thang tán sîng-kong, beh lâi tsiap a-bú tuà |阿母啊 已經無佇遐 a-bú--ah, í-king bô tī hia |人孤單 像斷翅的鳥隻 lâng koo-tuann, tshiūnn tn̄g si̍t ê tsiáu-tsiah |飛袂行敢講是阮的命 pue buē kiânn, kám-kóng sī gún ê miā |故鄉的山 永遠攏徛佇遐 kòo-hiong ê suann, íng-uán lóng khiā tī hia |阮的心情只有講予山來聽 gún ê sim-tsiânn, tsí-ū kóng hōo suann lâi thiann |來到故鄉的海岸 lâi-kàu kòo-hiong ê hái-huānn |景色猶原攏總無變化 kíng-sik iu-guân lóng-tsóng bô piàn-huà |當初離開是為啥 tong-tshoo lī-khui sī uī siánn |你若問阮阮心肝就疼 lí nā mn̄g gún, gún sim-kuann tiō thiànn |你若欲有孝序大毋免等好額 lí nā beh iú-hàu sī-tuā, m̄-bián tán hó-gia̍h |世間有阿母惜的囡仔仔上好命 sè-kan ū a-bú sioh ê gín-á siōng hó-miā |出社會走傱咧佮人拼輸贏 tshut-siā-huē tsáu-tsông, teh kah lâng piànn-su-iânn |為著啥 家己毋知影 uī-tio̍h siánn, ka-kī m̄ tsai-iánn |你若欲有孝序大毋免等好額 lí nā beh iú-hàu sī-tuā, m̄-bián tán hó-gia̍h |世間有阿母惜的囡仔上好命 sè-kan ū a-bú sioh ê gín-á siōng hó-miā |毋通等成功欲來接阿母住 m̄-thang tán sîng-kong, beh lâi tsiap a-bú tuà |阿母啊 已經無佇遐 哭出聲 無人惜命命 a-bú--ah, í-king bô tī hia, khàu tshut-siann, bô-lâng sioh-miā-miā 喜歡我的影片可以幫我點讚留言分享喔! 更多 吳登凱 YoYo Instagram: https://www.instagram.com/yoyo_cello/​ Facebook : https://www.facebook.com/yoyocello/ 如果您有餘力,請贊助我讓我有更多資源可以做出更好的音樂分享給更多人欣賞! (歐付寶支付) https://payment.opay.tw/Broadcaster/Donate/BCAFF9E9D687672949A6A3D73A281151 (PayPal) https://www.paypal.com/paypalme/wuyoyocello?locale.x=zh_TW 各式演出邀約請私訊instagram或email我的信箱: yoyo132365@yahoo.com.tw Cellist: YoYo Video taken and edit by: Santon. W If you do like my video, Don't forget to subscribe my channel and switch on the notification bell🔔 More information about YoYo: Instagram: https://www.instagram.com/yoyo_cello/​ Facebook: https://www.facebook.com/yoyocello/ For any performances invitation, please do inbox my Instagram or email me at: yoyo132365@yahoo.com.tw If you have spare time / more resources, please sponsor me so that I have more resources to make better music! (Opay pays): https://payment.opay.tw/Broadcaster/Donate/BCAFF9E9D687672949A6A3D73A281151 (PayPal): https://www.paypal.com/paypalme/wuyoyocello?locale.x=zh_TW
Show All
Comment 1