Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
96 views • June 28, 2022

俄軍可謂龜速,83天拿下北頓;俄軍佔北頓代價慘重,烏克蘭準備反攻;海馬斯鎢彈擊毀俄軍司令部,防空系統瞎眼;#新冷戰情室

熊貓俠Panda Man
© All Rights Reserved. ☀️今日內容☀️ 00:00 新聞提要 00:16 俄軍可謂龜速,83天拿下北頓; 04:35 俄軍佔北頓代價慘重,烏克蘭準備反攻; 09:00 海馬斯鎢彈擊毀俄軍司令部,防空系統瞎眼; ーーーーーーーーーーーーーー 喜欢我的頻道,歡迎點贊、訂閱、評論 開啟小鈴鐺🔔 第一時間觀看精彩內容哦∼ Subscribe to our channel here: https://www.youtube.com/channel/UCkCfjd8aOsJHdpgj6FD9L1w/sub_confirmation=1
Show All
Comment 0