ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
870 views • June 23, 2022

Yair Lapid to Become Interim Israeli Prime Minister

NTD News
NTD News
Israel is one step closer to dissolving its parliament and holding a new election. Foreign Minister Yair Lapid will become the interim prime minister during the transition period. Who is he and what are some of his political views?
Comment 0