Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
12 views • December 14, 2022

孙春兰首度官宣不再防;无症状者不统计不发布,转变观念是不是承认失败?三年画上句点,动态清零被正式放弃

大洋新闻
大洋新闻
欢迎大家来到南方浪,我是岳戈。 我曾在中国大陆和海外媒体当过记者、编辑。 真实报道、热情发声。您的关注和帮助对我非常重要。 期待您的评论、订阅、点赞和转发。 若您行有余力,欢迎以打赏方式支持我,来支持独立的新闻报道。 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FJCQ75KM3BBMQ&source=url 也欢迎以会员方式支持我。 https://www.youtube.com/channel/UCOoHWOGHUuR3Hw40XzKFsTQ/join #石家庄 #天津 #北京
Show All
Comment 0