Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23 views • January 30, 2023

J.Haydn / Sonata in E major, Hob. XVI: 31 1st mov. Moderato, Piano: Yurika Kimura

Yurika Kimura
Yurika Kimura
J.Haydn / Sonata in E major, Hob. XVI: 31 1st mov. Moderato Piano : Yurika Kimura Recording in Berlin
Show All
Comment 0