ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
889 views • June 29, 2022

Qatar Gives Tour of World Cup Accomodations

NTD News
NTD News
Preparations for the 2022 World Cup in Qatar are in full swing. On Tuesday, Media were shown around some of the accommodations available to fans who will attend the event.
Comment 0