ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9278
919 views • June 29, 2022

Flooring King CEO: Business Back to Normal Despite Mortgage Rate Change

NTD News
NTD News
Mortgage rates fell last week. The 30-year fixed-rate went from 5.98 percent to 5.84 percent. Though, this didn't change homebuyer demand—it stayed the same compared to last week and is still down 24 percent from last year. How is limited home buyer demand affecting certain businesses? NTD speaks, Antonio Susteil, the CEO of Flooring King
Show All
Comment 0