เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
19 views • February 1, 2023

DON'T MOVE TO TÜRKİYE IF...

Bery Istanbul Tİps
DON'T MOVE TO TÜRKİYE IF... Many people have been asking me how easy and convenient is moving to Türkiye, is it really worth it living in Istanbul? How expensive is living in Turkiye? and even, is it easy to find a job in Istanbul or Turkiye as a foreigner, well, in this video I spill the tea! So if you are considering moving to Turkiye soon, then you must watch this video before that! 📱 SOCIAL MEDIA: INSTAGRAM: @beryistanbultips FB PAGE: Bery Istanbul Tips 📕 Check out our amazing itineraries and guides! We have carefully created many itineraries not just in Istanbul but in many cities around Turkiye, organized useful information for you, including a list with plenty of hotels for all budgets in each city we mention, a list with more than 100 restaurants including one with vegan options, desserts, and much more! All the guides are LIVE, that means that they're updated daily and surely we’ll keep adding more and more! The new changes will automatically sync even after you get it WITHOUT an extra cost! All you have to do is sign up for free and get the guide or itinerary you're interested in! 🎉 https://www.thatch.co/@beryistanbul 🛏You can also get incredible discounts in accommodation ALL AROUND THE WORLD with this link: ⬇️ https://book.justwndr.com/@beryistanbultips/ 💓 Join this channel to get access to perks: https://www.youtube.com/channel/UCmP__pZ-wiLSMm-4t1Z8mMg/join 💓 SUPPORT US ON PATREON and CHECK OUT THE SPECIAL SERVICES AND BENEFITS WE HAVE: https://www.patreon.com/beryistanbultips 💲 BUY YOUR ISTANBUL T-SHIRT, MUGS OR TOTE BAGS: https://bery-istanbul-tips.creator-spring.com/ 🎵 Music by Epidemic Sound (Click the link below to get a free trial) : https://www.epidemicsound.com/referral/b95sut/
Show All
Comment 0