Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,520 views • March 24, 2023

LIVE: Rep. Greene and Bipartisan Lawmakers Visit DC Jail That Holds January 6 Defendants

NTD News
NTD News
LIVE: Rep. Marjorie Taylor Greene & Bipartisan Lawmakers Visit DC Jail Where J6 Defendants Being Held
Comment 0