ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
24,875 views • October 13, 2022
video privacyUnlisted

Jury Announces Sentence for Parkland School Shooter; Judge Cites Trump Flag for Harsher Sentence

NTD
NTD
Jury Announces Sentence for Parkland School Shooter; Judge Cites Trump Flag for Harsher Sentence
Comment 0