ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
151/12203
1,249 views • December 7, 2022

Jury Finds Trump Organization Guilty of Tax Fraud, Falsifying Records

NTD News
NTD News
A jury in New York on Dec. 6 found the Trump Organization guilty of multiple crimes, including tax fraud.
Comment 0