Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/7506
703 views • May 28, 2022

Community Mourns Victims at Town Square

NTD News
NTD News
Twenty-one crosses have been set up in memory of the victims at Robb Elementary. NTD was at the town square in Uvalde, where members of the community are still reeling from the tragedy that unfolded three days ago.
Comment 0