ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/7374
761 views • May 27, 2022

Texas Agents Recover 70 Missing Children

NTD News
NTD News
Law enforcement officers in Texas have been able to recover 70 missing children over the past month. Some of the children had been victims of sex trafficking or physical abuse.
Comment 0