ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,103 views • June 24, 2022

European Travel Runs into Pandemic Cutbacks

NTD News
NTD News
In Europe, Air travel is back and demand is up. But for a COVID-19 damaged industry—this has created long lines, lost luggage, and flight cancellations.
Comment 0