เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
11 views • November 7, 2022

Wood turning - Building Site Bowl (...almost)

RDM Woodturning
RDM Woodturning
This is one of those don't try this at home videos. I was a little bored, and I had some off cuts left over from a building project, so I got a little creative with OSB and Construction Pine. Not my brightest idea, and definitely not something that I'll be repeating anytime soon! Thanks for watching. Bowl Sanding tool https://amzn.to/3vCe1dd Gouge Chisel Sharpening Jig https://amzn.to/3LU3sYZ Charnwood Lathe https://amzn.to/3KDnkxK Sanding Sealer https://amzn.to/3Fcp6EV …an absolute essential! Gorilla Glue https://amzn.to/3s9LCt3 *If you shop through these links, I may receive a small commission. The price is the same for you, but it helps support me as a beginner woodturner in my quest to get a better lathe to make even bigger projects, and I really appreciate it! Note this is NOT an instructional video, or designed for any education purposes, it is simply my own personal steps on my wood turning journey. #bowl #woodturning #rdmwoodturning
Show All
Comment 0