ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11886
69 views • September 20, 2022

Gov. Newsom Places Abortion Ads in Red States

NTD News
NTD News
California Gov. Gavin Newsom is promoting the state's new abortion website for non-Californians by placing billboards in seven states. Local leadership is responding in turn.
Comment 0