Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11991
158 views • October 3, 2022

Greg Abbott and Beto O'Rourke Clash on Abortion, Gun Control, and Immigration

NTD News
NTD News
Republican Texas Governor Greg Abbott clashed with challenger Beto O'Rourke over abortion, gun control, and immigration, in the only scheduled showdown between the opponents ahead of the Nov. 8 midterm elections.
Comment 0