Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
36 views • October 1, 2022

烏克蘭反擊,俄羅斯潰敗,9月初烏克蘭收復庫皮揚斯克,伊久姆,烏克蘭是如何擊敗俄羅斯的?|#探索時分 #俄烏戰爭 #俄羅斯

探索時分
探索時分
#探索時分 #俄烏戰爭 #周子定 烏克蘭反擊,俄羅斯潰敗,9月初烏克蘭收復庫皮揚斯克,伊久姆,烏克蘭是如何擊敗俄羅斯的? 發生在9月6號到12日的伊久姆反擊戰。堪稱是二戰之後最成功的反擊戰,烏克蘭成功收復了伊久姆,庫皮揚斯克等軍事重鎮,俄羅斯損失上千士兵,放棄了大量軍事裝備 烏克蘭是如何反擊俄羅斯? 俄羅斯為什麼失敗了呢? 🍀歡迎訂閱「乾淨世界」:https://bit.ly/3R0r7sH 💠贊助支持:https://donorbox.org/tansuoshifen 💠Twitter:https://twitter.com/tansuoshifen1 💠Telegram頻道:https://t.me/jiemishifenchannel 📧E-mail:jiemishifen@gmail.com ⭕️ 歡迎訂閱:https://www.youtube.com/channel/UCivjPE-4XnyqBBuxhXshSAw?sub_confirmation=1 沉默書卷的背後是隱藏的永恆及深邃的智慧。探索時分頻道以輕鬆的方式,經典的話題,分享生活智慧,古卷精髓,走近賢士高僧,明君名相,英雄奇人!永恆及深邃的智慧。解密時分頻道以輕鬆的方式,經典的話題,分享生活智慧,古卷精髓,走近賢士高僧,明君名相,英雄奇人! 【預言解密】【兵器大觀】【 #軍事解密 】【古今傳奇】【軍情速遞】【史海沉溝】
Show All
Comment 0